Nasze usługi polecamy wszystkim tym, którzy z rożnych przyczyn nie mogą sami sprawować opieki nad grobami swoich bliskich, a ich los nie jest im obojętny.

Zadbany grób i zapalony na nim znicz świadczą, że pamięć o spoczywających tam zmarłych jest wiecznie żywa.

Zapewniamy uporządkowanie nagrobków, włącznie z zapaleniem zniczy i położeniem w Państwa imieniu kwiatów, na terenie cmentarzy w

Gorzowie Wlkp. i okolicy